Historiaa

AOL:n graafisen alan opettajien jaoston tiedonanto koskien AOL:n liittohallituksen kokouksessa 29.11.1975 ja 1.12.1975 kirjatussa jaoston toimiryhmään jäsenten nimeämistä. Seuraavat jäsenet oli nimetty: Osmo Kiiskinen (pj.), Askola, Erkki Mäkäräinen (siht.), Askola, Jarmo Norkonvuo (rahastonhoit.), Turku, Keijo Koistinen, Helsinki, Martti Pyykkönen, Jyväskylä ja Hannu Vatanen, Tampere. Tämän asiakirjan olivat allekirjoittaneet Ammattioppilaitosten opettajien liiton puolesta puheenjohtaja Matti Kinnunen ja toiminnanjohtaja Matti Haapaniemi.

AOL / Graafinen jaoston syyskokous on ollut 30.10.1982 Hotelli Cumuluksessa Forssassa, johon on osallistunut myös yhteistenaineiden opettajia Brita Leskinen ja Outi Joki. Tässä kokouksessa jaoston toimiryhmään oli puheenjohtajan lisäksi valittu Jarmo Norkonvuo, Armas Lohilahti, Osmo Kiiskinen, Matti Närhi ja Mikko Rantanen. Kokouksessa todettiin, että jaoston jäsenten 31.5.-9.6.1982 tekemästä matkasta oli välittömästi matkan jälkeen valmistunut 16-sivuinen matkakertomus (laatija op. Brita Leskinen). Ja Brita Leskiselle annettiin tehtäväksi laatia lehtiartikkeli opintomatkasta julkaistavaksi Kirjapainotaito-Graafikossa.

Jaoston toimiryhmän kokous oli ollut Hämeenlinnassa 26.8.1983, jossa valittiin Jaoston puheenjohtajaksi vuodelle 1984 yksimielisesti jaoston nykyinen puheenjohtaja Martti Pyykkönen ja jäseniksi Jarmo Norkonvuo ja Armas Lohilahti. Jaoston vuosikokouksen (6.6.1983) edellyttämän kannanoton virkajärjestelmään laatii Martti Pyykkönen ja toimittaa sen lausuntokierrokselle jäsenistön keskuuteen. Tulevaa toimintaa vuoden 1984 aikana oli suunnitteilla Hollantiin ja Ranskaan, jonka toteuttamiseksi päättivät julkaista Graafinen tekniikka No 4, jonka ilmoitustuloilla rahoitetaan matkaa. Lehden laajuus määriteltiin 64 sivuksi. Ilmoituspäällikkönä toimi Armas Lohilahti. Julkaisun päätoimittajana toimii Martti Pyykkönen.

Seuraava asiakirja on Graafisen jaoston kausi 15.8.1984-14.8.1985, jossa on kartoitettu tulevan kauden toimintaa. Tavoitesäästäminen on kirjattu 1986 opintomatkaa varten. Ja 1984 opintomatkan muistelupalaveri Korpilammella, sekä koulutuspäiväjärjestelyt 1985, joiden sisältönä painaminen ja jälkikäsittely (ATK, ohjausjärjestelmät, tuotantolinjat jne.), sekä osa ajasta käytetään ”uudistuva keskiaste” -asiaa. Koulutuspäivät ja vuosikokous kesäkuussa 1985 mahdollisesti Jyväskylässä. Toimiryhmä oli allekirjoittanut asiakirjan, joita olivat Armas Lohilahti, Jarmo Norkonvuo ja Martti Pyykkönen. jne…

Graafinen jaosto oli Jyväskylässä 10.12.1989 antanut lausunnon alan oppikirjoista.
Toimiryhmän kokous Hämeenlinnan Cumuluksessa 15.11.1991, jossa paikalla oli puheenjohtaja Martti Pyykkönen, sihteeri Kyösti Kalske, Eero Lehtonen ja Lauri Ikonen, jossa yhtenä asiana oli ollut jaoston rekisteröinnin huonot ja hyvät puolet, josta selvityksen sai tehtäväkseen Martti Pyykkönen. Jaoston puitteissa oli ollut pyrkimys saada paikallisia tilaisuuksia Helsinkiin, Matinkylään ja Porvooseen, jonka otti hoitaakseen Kyösti Kalske. Jaoston lehden tilannetta käsiteltiin. Kesän koulutuspäivistä sovittiin, jotka oli tarkoitus pitää kahden päivän mittaisena Suomessa ja sen jälkeen neljän päivän ulkomaanmatka, joka sisältää koulutusta.

Graafisen jaoston vuosikokous oli Hotelli Joutsenlammella Joutsassa 3.6.1991, jossa valittiin lehtiryhmä ja päätoimittajaksi Maire Wacklin.
Graafisella jaoksella oli opettajien opintomatka Tanskaan ja Ruotsiin 2-6.6.1992 jolla itsekin olin mukana.