Yhdistys

Graafisen alan opettajien jaosto on aloittanut toimintansa 1975. Jaoston tehtävänä on järjestää koulutustapahtumia jäsenille mm. värinhallintaseminaari, valtakunnallisen opetussuunnitelman kehittämisseminaari jne.

Jaosto rekisteröitiin painoviestinnän opettajat ry:ksi 2005. Jaostoon kuuluu 50 painoviestintäalan opettajaa alan oppilaitoksista. Painoviestinnän opettajien tehtävänä on huolehtia opiskelijoiden tietojen ja taitojen ajantasaisuudesta.

Mikä on Painoviestinnän opettajien tehtävä?

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää heidän työnsä arvostusta ja yhteisiä ammatillisia pyrkimyksiä, tukea heidän ammattikehitystään ja vaikuttaa painoviestinnän sekä graafisen teollisuuden koulutustoiminnan kehittymiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen opintomatkoja, kokous- yms. tilaisuuksia, tekee ammattialansa koulutukseen liittyviä aloitteita ja esityksiä, harjoittaa alan julkaisutoimintaa ja järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin yhdistyksiin, oppilaitoksiin ja niiden jäseniin, samoin kuin kansainvälisiin alan järjestöihin.

Yhdistys toimii jäsentensä ja alan ammattiliittojen välisenä yhdyssiteenä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja hakee erityisavustuksia. Yhdistys voi liittyä ja olla yhteistoiminnassa yhteisöjäsenenä tai jäsenyhdistyksenä muihin graafisen alan tai opetus- alaa edustaviin tieteellisiin ja aatteellisiin yhdistyksiin.